Lắp thêm cửa nhựa và xây nhà kiểu tận dụng

Lắp thêm cửa nhựa và xây nhà kiểu tận dụng

Đừng nói đến việc thay một số cửa nhựa cho nhà đẹp và thoáng mà mà ngay đến cả việc xây nhà trong thời buổi kinh tế "kiếm mãi không ra đồng tiền" thế này thì quả là ngán ngẩm.

Xem thêm